UTBILDNING

 • Digitalt
 • 18 & 19 maj 2020, kl 08:30 - 17:30

Distansutbildning i GRI Standards - maj

Arbetar du hemifrån och har lite extra tid för att utbilda dig? Nu ger Goodpoint dig möjlighet att gå Global Reporting Initiatives certifierade utbildning i GRI Standards, ett världsledande ramverk för hållbarhetsredovisning, helt på distans.

Certifierad GRI-partner

Goodpoint är certifierad utbildningspartner till Global Reporting Initiative (GRI). Det gör att deltagarna på den här utbildningen får ett certifikat som bevis på sina nya kunskaper efter avslutad kurs. Under utbildningen kommer du att guidas genom två dagar av teori, praktiska övningar och ett flertal konkreta exempel från Sverige och resten av världen.

Lär dig världens mest använda standards

GRI-standards riktlinjer för hållbarhetsredovisning är den mest använda standarden för hållbarhetsredovisning och används av företag i hela världen. Genom hållbarhetsredovisning kan företag och organisationer bland annat förbättra sina möjligheter att identifiera och hantera risker, att ta tillvara på möjligheter samt öka förtroendet för sitt hållbarhetsarbete bland intressenter.

Som deltagare på denna utbildning lär du dig att hållbarhetsredovisa i enlighet med GRI Standards och får tips om hur din organisation kan utveckla sitt hållbarhetsarbete genom effektiv redovisning och kommunikation. Under utbildningen varvar vi hela tiden teori, fallstudier och övningar. Denna utbildning sker helt digitalt, men vi eftersträvar att göra utbildningen så interaktiv och lik en ”klassrumsutbildning” som vi bara kan. Efter utbildningen får du som kursdeltagare ett certifikat från GRI:s internationella sekretariat i Amsterdam.

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som behöver kunskap om att upprätta hållbarhetsredovisningar enligt GRI Standards, eller som vill bli bättre på att läsa och förstå hållbarhetsredovisningar. Det är bland annat:

 • Hållbarhetsansvariga
 • Ansvariga för hållbarhetsredovisning
 • Redovisningsansvariga
 • Kommunikationsspecialister / ansvariga
 • Vd eller ledningsgrupp
 • Press / Media

Utbildningsinnehåll

Utbildningen innehåller bland annat:

 • GRI:s principer för innehåll och kvalitet och hur de tillämpas i praktiken.
 • GRI Standards uppbyggnad och innehåll.
 • Väsentlighetsanalys och intressentdialog.
 • Rapportering och kommunikation av hållbarhetsinformation.
 • Förtydligande fallstudier för att beskriva tillämpningen av GRI Standards.
 • Flera övningar där hållbarhetsredovisningar analyseras och diskuteras.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning har du:

 • God kunskap om grunderna i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards.
 • En inblick i hur svenska företag använder hållbarhetsredovisning för att skapa affärsnytta.
 • Praktisk kunskap om hur du lägger upp arbetet med att hållbarhetsredovisa på ett effektivt sätt.
 • Kunskap om GRI:s redovisningsprinciper och tillämpning.
 • Kunskap om hur du engagerar intressenter i en öppen dialog.
 • Kunskap om hur du utför en väsentlighetsanalys enligt GRI:s principer.
 • Kunskap om tillämpning av GRI:s principer för innehåll och kvalitet i hållbarhetsredovisning.
 • Kunskap om andra redovisningsramverk, exempelvis lagstadgad hållbarhetsrapport enligt ÅRL, och hur de relaterar till GRI Standards.
Förkunskaper och Systemkrav

Inga specifika förkunskaper behövs. Utbildningen hålls på svenska, delar av utbildningsmaterialet är på engelska.

Detta är en webbaserad utbildning. För att kunna delta behöver du en dator med internetuppkoppling, mikrofon, högtalare och webbkamera. Vi använder oss av Zoom. Mer information om systemkrav finns här.

Agenda och pris
Om Kursledaren

Kursanmälan